מלון - 5 לק"ג ,בערך 3 ק
 
כמות מחיר
10.00 ₪ יח'


במקרה ואינכם יודעים להעריך את המשקל
רשמו את כמות היחידות בשדה ההערה
הערה